เป็นเรื่องแรกที่ทำขึ้นครับ(แต่เป็นฉบับรีเมค)
เป็นเรื่องที่ไร้สาระ และ แก่นสารใดทั้งๆสิ้นครับ
รับชมและด่าได้ครับ(ฮา)...
 
 
 
เบื้องหลังรั่วๆ...
 
 
วิจาร์ณได้คับ
 
แสดงนำโดย: บอล อุกฤษฏ์
กำกับ/ถ่ายภาพ/ตัดต่อ: เดียร์ สุญาสิทธิ์

Comment

Comment:

Tweet