บรรยากาศงานวันปิยะมหาราช "๑๐๐ ปีพระพุทธเจ้าหลวง"
แม้ว่าวันปิยะมหาราชจะผ่านไปหลายวันแล้ว(ชอบอัพย้อนหลัง)
และแม้ว่าจะเน้นหนักไปที่น้ำพุมากไป แต่ก็อยากอัพให้ชมกันครับ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะฯ ถวายพระปิยะมหาราช
ผู้ทรงสร้างประโยชน์คุณาประการ แก่ประเทศไทย...
 

edit @ 30 Oct 2010 23:11:32 by Diar'z

Comment

Comment:

Tweet